Sinnesintryck och bemötande i vårdsituationer

Kajsa Igelström och Maria Strömberg i samarbete med Lina Liman

Sökes: Vuxna med och utan autism
Plats: Online
Tid: Stänger 1 juni, 2019
Etiktillstånd: Krävs ej för anonyma enkäter
Tidsåtgång: 15 min och uppåt, beroende på hur mycket du skriver i frivilliga textrutor

Anpassningar

Sociala interaktioner: Inga - onlineformat
Energi: Möjlighet att ta pauser, möjlighet att bestämma tid på dagen, ingen tidsbegränsning
Förutsägbarhet: Tydlig information inom enkäten
Sinnesintryck: Upp till dig, görs vid dator eller med smartphone
Övrigt: Nästan alla frågor är frivilliga

Triggervarning

Ställer frågor om sinnesintryck och bemötande i vården. I början av enkäten får du välja vilka områden du vill se frågor för, så det är t.ex. möjligt att välja bort psykiatrisk slutenvård om det är en trigger för dig. Triggervarningar finns inom enkäten också.

Information

Kajsa, Maria och Lina är engagerade i utbildningar, föreläsningar och forskning om neuropsykiatriska funktionsvariationer och hur samhället bäst kan tillmötesgå allas behov.

Målet med den här enkäten är att samla in upplevelser av sinnesintryck och bemötande i vårdsituationer. Informationen kommer att användas till föreläsningar som ges till vårdpersonal och ute i samhället, och som pilotunderlag till forskning i Kajsas labb.

Projektet drivs av Kajsa Igelström på Linköpings universitet.