Trans, ickebinär, genderfluid… hur kan vård och forskning göras bättre för alla?

Kajsa Igelström och Maria Strömberg

Sökes: Vuxna transpersoner
Plats: Online
Tid: Stänger 1 juni, 2019
Etiktillstånd: Krävs ej för anonyma enkäter
Tidsåtgång: 10 min och uppåt, beroende på hur mycket du skriver i frivilliga textrutor

Anpassningar

Sociala interaktioner: Inga - onlineformat
Energi: Möjlighet att ta pauser, möjlighet att bestämma tid på dagen, ingen tidsbegränsning
Förutsägbarhet: Tydlig information inom enkäten
Sinnesintryck: Upp till dig, görs vid dator eller med smartphone
Övrigt: Nästan alla frågor är frivilliga

Triggervarning

Ställer frågor om bemötande av transpersoner inom vården och vilken terminologi du föredrar när det gäller kön och könstillhörighet.

Information

Kajsa och Maria är engagerade i forskning om neuropsykiatriska funktionsvariationer och hur samhället bäst kan tillmötesgå allas behov. Sara är läkarstudent med ett speciellt intresse av transpersoners hälsa och vård. Åsa är psykiatriker och expert i transfrågor.

Ett mål med den här enkäten är att identifiera hur vården kan tillmötesgå transpersoners behov och vårdsituationer. Den ska ligga till grund för en intervjustudie som förhoppningsvis kan ske under 2020. Ett annat mål är att samla in åsikter om vilken terminologi som föredras av transpersoner själva, så att vi kan designa våra studier så att de blir riktigt trevliga att delta i.

Projektet leds av Kajsa Igelström på Linköpings universitet.