Tack för din medverkan i vår enkät! 

När svaren sammanställts sammanfattar vi dem på bloggen.

Vi använder också materialet till att identifiera de forskningsfrågor som är viktigast för er. 

Du är ovärderlig för vårt arbete - tack igen! 

/Extraordinary Brains-teamet

 
thanks.png