AUTISM OCH ANDRA NEUROPSYKIATRISKA FUNKTIONSVARIANTER: HJÄRNFORSKNING OCH SAMHÄLLSDIALOG

Kajsa Igelström, PhD
Biträdande Universitetslektor vid Linköpings Universitet

Forskningsledaren  Kajsa  absorberad i en fascinerande värld, som för en gångs skull inte innehåller hjärnor. Bilden togs vid ett besök på Vancouver Aquarium 2017. 

Forskningsledaren Kajsa absorberad i en fascinerande värld, som för en gångs skull inte innehåller hjärnor. Bilden togs vid ett besök på Vancouver Aquarium 2017. 

Vår forskning är inriktad på neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, och för närvarande fokuserar vi speciellt på autism. Autism, ADHD, dyslexi och dyspraxi börjar alla i barndomen och innebär varierade svårigheter med koordination, bearbetning av sinnesintryck, kognitiv funktion och sociala förmågor. Vi vill utforska hur styrkor och utmaningar skulle kunna förklaras genom variationer i hjärnfunktionen. 

Sedan början av 2017 för vi också en väldigt aktiv samhällsdialog, vilket har öppnat nya dörrar till insikter direkt från människor som lever med autism/ADHD. Genom onlinebaserade formulär och direkt dialog lär vi oss mer och mer om olika åsikter, känslor, och behov. Vi är också stolta och tacksamma över att ha stor neurologisk mångfald inom vårt eget team: Vi är extraordinära hjärnor som forskar med – och för – extraordinära hjärnor!  

 

© Kajsa Igelström 2018