Studier och enkäter

Här är en lista med länkar till pågående och kommande studier som söker frivilliga försökspersoner.

Öppna studier och enkäter

“Upplevelser av vården” (enkät online)
Söker vuxna män, kvinnor och transpersoner med eller utan autism och ADHD.

“Trans, ickebinär, genderfluid… hur kan vård och forskning göras bättre för alla?” (enkät online)
Söker vuxna transpersoner med och utan diagnos.

”Upplevelsen av beröring - en studie med magnetkamera”
Söker personer 18-35 år med autismspektrumsyndrom.

Nya studier börjar i april eller maj, 2019.

Kommande studier

“Mot en hållbar arbetssituation för vuxna med neuropsykiatriska funktionsvariationer (intervjustudie)”
Söker kvinnor och män 25-40 år, med diagnos autism, ADHD eller Tourettes syndrom. Öppnar sommaren 2019.

Stängda studier

“Att växa upp med odiagnosticerad autism - en intervjustudie”
Sökte personer 18-30 år som fått en autismdiagnos vid 15 års ålder eller äldre. Analys pågår.