Att växa upp med odiagnosticerad autism - en intervjustudie.

Kvinnor 18-30 år med sen diagnos (15 år eller äldre) sökes

girl-tree-butterfly-silhouette.jpg
 
 
 

My och Rebecca läser till specialistsjuksköterskor och jobbar på Linköpings akutavdelning för barn- och ungdomspsykiatri.

I sitt arbete ser de ett stort behov av kunskap om autism hos flickor och kvinnor, och vill nu göra en studie för att öka förståelsen. De hoppas att resultaten kan förbättra autistiska tjejers erfarenheter av vården.

Du kan medverka om du uppfyller följande kriterier:

  • Är mellan 18 och 30 år gammal

  • Har ett autismspektrumtillstånd utan intellektuell funktionsnedsättning (“högfungerande”)

  • Kan medverka i en konfidentiell intervju, antingen genom att träffas eller i ett telefonsamtal

My Bergcrona

My Bergcrona

Rebecca Rydberg Norman

Rebecca Rydberg Norman

 

Du kan läsa mer detaljerad information i den här pdf-filen, men mejla eller ring My eller Rebecca om du har frågor! Precis som med alla forskningsstudier är det helt okej att backa ur utan att behöva förklara dig.

My: mybe795@student.liu.se (0733-949374)

Rebecca: rebry211@student.liu.se (0708-531106)

(Projektet är fristående från Extraordinary Brains och handleds av Maria Friedrichsen på Linköpings Universitet)