girl-tree-butterfly-silhouette.jpg
 

Att växa upp med odiagnosticerad autism — en intervjustudie

My Bergcrona och Rebecca Rydberg Norman, sjuksköterskor i psykiatri

Sökes: Kvinnor 18-30 år som fått diagnosen autism när de var 15 år eller äldre
Var: Linköpings universitetssjukhus
Intresseanmälan: Stängd

Anpassningar

Sociala interaktioner: Möjlighet att slippa telefonsamtal, möjlighet till telefonintervju
Antal personer: En (My eller Rebecca)
Energi: Möjlighet att ta pauser under intervjun, möjlighet att bestämma tid på dagen

Information

My och Rebecca läser till specialistsjuksköterskor och jobbar på Linköpings akutavdelning för barn- och ungdomspsykiatri. I sitt arbete ser de ett stort behov av kunskap om autism hos flickor och kvinnor, och arbetar för att öka förståelsen. Genom att intervjua kvinnor med autism hoppas de kunna förbättra autistiska tjejers erfarenheter av vården.

Status

Elva kvinnor i åldrarna 18-30 har intervjuats om sina erfarenheter av att växa upp med odiagnostiserad högfungerande autism. My och Rebecca är nu i färd med att analysera resultatet. Det de preliminärt kan säga är att deras resultat går väl i linje med resultat från tidigare studier kring kvinnor och autism. De tänker sig att detta är något de kommer att lyfta tillbaka till den verksamhet de arbetar i (BUP), men tycker också att resultaten bör spridas till både skolor och andra som har möjlighet att fånga upp flickor med autism tidigare i livet.

My Bergcrona

My Bergcrona

Rebecca Rydberg Norman

Rebecca Rydberg Norman

 

Intervjuerna har avslutats och My och Rebecca är i färd med att analysera och sammanfatta materialet.

Projektet handleds av Maria Friedrichsen på Linköpings Universitet.