Forskningsetik och datahantering

 

Forskningsetik

Forskning med människor bedrivs enligt strikta etiska principer, och ska oftast bedömas av etiknämnd. Helt anonyma studier behöver dock inte gå igenom denna tidskrävande process.

Denna studie är därför anonym. Idén är enkel:

  • Vi använder ett antal korta formulär så att du kan göra dem i din egen takt, utan behov av teknologi som i teorin kan identifiera dig (t.ex. cookies eller registrering av IP-adresser)

  • Du får ett 16-siffrigt ID nummer som du klistrar in i varje formulär, så att vi kan koppla ihop dina formulär med varandra, men inte med dig som person.

Du får inte själv skriva in någon personinformation, såsom namn, mejladress eller telefonnummer.

Vi följer naturligtvis gängse normer när det gäller studiedesign för att du inte ska må dåligt av att medverka. Det kan finnas frågor som framkallar känslor eller känns för privata. Du kan alltid hoppa över sådana frågor, och avbryta när du vill genom att stänga browserfönstret.

Om du har frågeställningar angående etik kan du skicka in synpunkter anonymt genom att använda någon av textrutorna i formulären eller vårt kontaktformulär på hemsidan.

DATAHANTERING

Plattformen Qualtrics används för datainsamling. Vi kan inte kan se din dators IP-adress eller var du hittat länken till formulären, och vi har stängt av användning av cookies.

Qualtrics har själva publicerat information om sin GDPR-policy och om sin generella privacy policy. I korthet är det vi som forskare (“the customer”) som har möjlighet samla in IP-adresser och spara cookies, och vi har stängt av sådan teknologi.

Precis som mejl, Facebook och allt annat du gör online finns det en viss risk för intrång, t.ex. av hackare. Om du är orolig för detta bör du inte medverka.