Varför bryr vi oss om “juridiskt kön”?

Det korta svaret:

Vi önskar att vi inte behövde sära på juridiskt kön och könsidentitet. Men i forskning är vi ibland tvungna. Om vi inte hittar ett bra sätt att fråga på finns det en stor risk att transpersoner inte vill medverka i forskningsstudier.

Då fokuserar forskningen bara på cispersoner, vilket är ett slags diskriminering. Det är samma fenomen som har orsakat att vi vet mycket mer om mäns hälsa än om kvinnors. Historiskt sett har nämligen majoriteten av forskningen nämligen fokuserat på män.

Det längre svaret:

Hjärnfunktion påverkas av hormoner och gener. Män har oftast ett XY kromosompar och kvinnor har ett XX kromosompar. Balansen mellan könshormonerna skiljer sig under tidig utveckling och är olika mellan könen hela livet. Till exempel har en transkvinna med största sannolikhet ett XY-par och har växt upp med mer testosteron i hjärnan än vad en ciskvinna gjort. Könsbekräftande behandling förändrar hormonbalansen, men kan inte ändra generna eller hur hormonerna påverkat hjärnan under uppväxten.

Exempel från labbet:

Tänk dig en studie där vi har 30 autistiska personer, varav 10 personer är män. I kontrollgruppen har vi 30 personer utan autism, varav 20 personer är män. Tänk dig att vi hittar en skillnad i impulskontroll mellan autismgruppen och kontrollgruppen. Hur vet vi då att det inte egentligen handlar om en könsskillnad?

Jo, det kan vi ta reda på. Det går nämligen att ta med könet i beräkningarna (statistiska metoder) så att vi kontrollerar för eventuella könsskillnader. Vi gör samma sak med ålder och andra viktiga variabler. Den skillnad som blir kvar är då sannolikt p.g.a. autismen.

Hur gör vi då med transpersoner?

Låt oss säga att vi har dessa grupper:

  1. Autismgruppen (10 cismän, 10 ciskvinnor, 10 transkvinnor och 10 icke-binära)

  2. Kontrollgruppen (15 cismän, 10 ciskvinnor, 5 transkvinnor och 15 icke-binära)

Mycket mer jämlikt, eller hur! Men nu har vi skillnader i biologi som vi inte kan ignorera i analysen.

Vi behandlar såklart en transkvinna som kvinna och en icke-binär som icke-binär i verkliga livet (en människa är en människa helt enkelt). Men om vi hittar en skillnad mellan grupperna har vi ingen aning om huruvida det handlar om skillnader i könshormoner/gener eller en skillnad mellan autistiska och neurotypiska personer.

Vi kan lätt lösa detta genom att fråga om "kön tilldelat vid födseln” (då kan vi gissa med stor säkerhet vilket kromosompar som alla har, och hormonbalansen under fosterstadiet och barndomen).

Det är allt. Vi behöver bara kunna inkludera det som variabler.

Vi vill så otroligt gärna att transpersoner ska känna sig välkomna, respekterade och helhjärtat accepterade. Vi vill att alla ni (som vill) ska tycka det är kul att komma och hjälpa oss förstå hur hjärnan funkar. Vi vill hitta ett sätt att ställa den här frågan på ett avdramatiserat sätt, utan att få er att känna er ifrågasatta eller obekväma. Hjälp oss gärna med input!