Rekryteringen är nu stängd — tack för alla svar hälsar Erika med team!

volunta%CC%88r.jpg

Vuxna med NPF sökes

Erika Högstedt, doktorand i arbetsterapi, planerar en stor enkät- och intervjustudie om hur personer med neuropsykiatriska diagnoser upplever arbetssituationer. Nu söker hon fem vuxna med NPF-diagnos för en pilotstudie som ska testa enkätformatet. Du kommer få fylla i en enkät online och ge feedback om vad du tyckte om enkäten.

För att kunna delta måste du

1. Vara 25-40 år gammal
2. Bo utanför Östergötlands/Kalmar län
3. Ha fått diagnos autism (ICD10-kod F84), ADHD (F90) eller Tourettes syndrom (F95) via specialistsjukvården
4. EJ ha någon psykossjukdom (F20-23), pågående ätstörning (F50), beroendediagnos (F10-19) eller utvecklingsstörning (F70-73)

Information och anmälan

Plats: Enkäten görs online - länk postas med brev till din bostadsadress
Tid: Stängd
Intresseanmälan: Stängd

Anpassningar

Sociala interaktioner: Inga interaktioner behövs; mejlkontakt används.
Energi: Möjlighet att ta pauser, möjlighet att bestämma tid på dagen, möjlighet att spara enkäten och återvända till den senare
Förutsägbarhet: Du får ett informationsblad om enkäten innan du väljer att delta
Sinnesintryck: Du kan göra enkäten var du vill

Projektet handleds av Mathilda Björk på Linköpings Universitet och drivs av arbetsterapeut/kommundoktorand Erika Högstedt. Extraordinary Brains förmedlar informationen men ansvarar inte för studien.