Mot en hållbar arbetssituation för vuxna med neuropsykiatriska funktionsvarianter

Erika Högstedt, doktorand i arbetsterapi

Sökes: Tjugo vuxna (25-40 år) med autismspektrumtillstånd, AD(H)D eller Tourettes syndrom
Plats: Linköping eller Norrköping
Tid: Rekrytering börjar sommar och höst, 2019
Intresseanmälan:
Länk på Linköpings Universitets hemsida

Anpassningar

Sociala interaktioner: Möjlighet att slippa telefonsamtal, möjlighet till telefonintervju
Antal personer: En (Erika)
Energi: Möjlighet att ta pauser under intervjun, möjlighet att bestämma tid på dagen
Förutsägbarhet: Information om platsen och intervjuaren
Sinnesintryck: Tyst rum
Övrigt: Möjlighet att komplettera med mer information efter intervjun

Information

Information kommer.

Projekt handleds av Mathilda Björk på Linköpings universitet.