Vi söker lojala "försökspersoner"

Vi gör ofta korta formulär som inte kräver så mycket. För dem söker vi folk via Facebook och vårt nyhetsflöde.

Men för riktiga studier behöver vi använda flera formulär från samma person. I vissa fall kan vi också behöva veta vem du är. Vi behöver göra en etikprövning och se till att vi kan utföra konfidentiella studier av hög kvalitet. 

Om du tror du kanske är intresserad av att vara en återkommande försöksperson och fylla i längre formulär, kan du anmäla dig till oss. Då tar vi kontakt med dig när en studie har designats och godkänts av etiknämnden, och du kan ta beslutet att medverka när du fått mer information. 

Vi söker personer både med och utan neuropsykiatrisk diagnos. Det finns aldrig något tvång att medverka och man är fri att hoppa av när som helst. 

 
Namn (frivilligt)
Namn (frivilligt)